Author: Muqri Nizam

Seorang yang masih baru dalam penulisan, cinta akan sejarah Islam dan cinta akan budaya menuntut Ilmu.