Tahukah anda, ghazwah غزوة, ia merujuk kepada siri-siri ser@ng@n tenter@ muslimin ke atas kafilah-kafilah dagang Quraisy di Makkah melalui laluan dagang yang melalui Hejaz ke wilayah Arab Ghassan Nasara serta Ash-Sham jajahan Rum Baizentin dan Ctesiphon jajahan takluk Empayar Parsi Sassaniyah.

Siri ser@ng@n ghazwah pada zaman awal Kerajaan Islam Madinah bertujuan merampas kembali harta benda kaum muhajirin yang dirampas di Makkah untuk dijual orang Quraisy serta merupakan satu tindakan ser@ng@n ekonomi bagi melumpuhkan ekonomi Makkah yang banyak bergantung kepada perdagangan luar.

Ghazwah pada awalnya hanyalah siri-siri ser@ng@n hendap mengejut kepada kafilah dagang Quraisy yang dilaksanakan unit-unit kecil tenter@ Islam Madinah ketika era Nabi Muhammad SAW. Taktik ser@ng@n melibatkan serbu@n, mer@mp@s dagangan serta haiwan tunggangan (unta / kuda) dan beredar segera sebelum bantuan bersenj@t@ musuh sempat sampai.

Ghazwah juga melatih ramai para sahabat dari Muhajirin dan Ansar untuk menajamkan kemahiran berper@ng mereka, dari segi konsep “ambush” (ser@ng@n hendap). Menyertai ghazwah membawa maksud yang mudah bagi para sahabat yang menyertainya, hidup atau m@ti.

Kerana ini bukan latihan, tapi melibatkan pert3mpur@n bersenj@t@ walaupun dalam skala kecil. Acapkali jumlah tenter@ Islam yang menyertai ghazwah dalam jumlah sangat minima menyer@ng kafilah dagang Quraisy yang jumlah pengawal jauh lebih lengkap bersenj@t@.

Illustrasi 1: Tenter@Kerajaan Islam Madinah

Sebenarnya, ser@ng@n ghazwah itu sendiri dimulakan oleh Nabi Muhammad SAW. Antaranya adalah misi Al-Haura dan Nakhlah operasi geril@ Rasulullah SAW bersama para muslimin menyekat laluan dagang kabilah Quraisy di antara Ash-Sham – Makkah, Makkah – Thaif sebelum berlakunya  kempen Badar.

Dalam misi-misi kecil seperti inilah Rasulullah SAW menerapkan keperluan unit perisikan / tinjauan yang awalnya dijalankn oleh Abdullah ibn Jahasy kemudian diiikuti para sahabat yang lainnya. Ramai teringat pert3mpur@n bersenj@t@ pertama orang Islam melawan kafir Quraisy adalah Per@ng Badar, itu salah sama sekali. Per@ng Badar adalah kempen peper@ng@n yang pertama dalam skala yang besar melibatkan pert3mpur@n ‘set piece’ dengan formasi ketenter@an.

Ramai tidak menyedari bahawa Per@ng Badar itu juga adalah kemuncak kempen ghazwah dimana Rasulullah memimpin satu ketumbukan 313 orang tenter@ Islam untuk menyer@ng dan mer@mp@s kafilah dagang yang diketuai Abu Sufyan yang baru pulang dari Ash-Sham.

Abu Sufyan mendapat tahu terlebih awal akan pergerakan tenter@ Islam segera melencong dari laluan asal dan melalui laluan alternatif ke Makkah. Bani Quraisy yang mendapat tahu maklumat berkenaan segera menghantar 1000 anggota tenter@ Quraisy bagi memintas tenter@ Islam dan untuk menyelamatkan kafilah dagang Abu Sufyan. Apabila kedua pasukan ini bertembung di Badr, maka berlakulah Per@ng Badar yang menyaksikan kemenangan tenter@ Islam.

Illustrasi 2: P3ny3rbu kavalri berkuda Tenter@ Islam

Konsep Ghazwah diteruskan dibawah pemerintahan Khalifah Abu Bakar semasa era Khulaffak ur Rashiddin yang mengadaptasi ser@ng@n ghazwah tidak lagi terhad kepada kafilah dagang musuh sahaja, malah menerusi panglima Al-Muthanna ibn Haritha, seorang ketua suku bani Bakr yang diberi watikah oleh Khalifah untuk menjalankan ekspedisi ghazwah di sempadan perbatasan Hejaz dengan Iraq yang dikuasai oleh Empayar Parsi Sassaniyah.

Aktiviti ghazwah kini tidak lagi terhad kepada menyer@ng dan mer@mp@s kafilah dagang, ia turut melibatkan ser@ng@n dan serbu@n ke atas lokasi-lokasi strategik di kota-kota perbatasan seperti al-bazaar / souq (pasar-pasar) yang berdagang hasil makhsul perdagangan, menyerbu kota kara kecil dan pasar-pasar Parsi Sassaniyah di kawasan sempadan.

Biasanya ops ghazwah dilakukan ketika kawalan tenter@ Parsi agak longgar, dan serbu@n ke pasar-pasar dilakukan dalam masa yang sangat pantas sehinggakan bila terdengar ada sahaja ops ghazwah, sebuah kota atau sebuah kampung musuh boleh jadi haru biru dibuatnya. Amat jarang sekali ops ghazwah meng0rb@nkan ny@w@.

Ini merupakan bibit2 awal kepada pertembungan siri konflik peper@ng@n antara Khilafah Ar-Rashiddin dengan Parsi Sassaniyyah sebagaimana kempen2 kecil ghazwah yang dilancarkan Kerajaan Islam Madinah merupakan bibit awal kepada Perang Badar.

Semasa kempen peper@ng@n Khalid al Walid menent@ng kerajaan Arab Nasrani Ghassan, Empayar Parsi Sassaniyah di Iraq serta Empayar Rum Baizentin di Ash-Sham masa era Khalifah Abu Bakr dan Khalifah Umar, ops ghazwah banyak mengucar-ngacirkan pos-pos kawalan sempadan dan bantuan lojistik kepada ketumbukan utama tenter@ musuh.

Tradisi ghazwah diteruskan oleh kerajaan-kerajaan Islam berikutnya sehinggakan sampai satu tahap, wujudnya pasukan tenter@ Ghazi. Unit Ghazi adalah unit-unit tenter@ khusus (boleh dianggap pasukan khas) yang mana aktiviti ghazwah adalah kelebihan mereka.

Unit-unit Ghazi diberi watikah oleh Khalifah / Amir / Sultan untuk melakukan serbu@n ke wilayah-wilayah musuh di perbatasan sempadan dimana gaji mereka dibayar menerusi ghanimah (harta r@mp@s@n per@ng) yang diperolehi semasa kempen ghazwah.

Kempen-kempen ghazwah dijalankan tak kira masa aman atau peper@ng@n, jika di masa aman bertujuan untuk mengganggu gugat ekonomi wilayah musuh dan menjadi alat peper@ng@n saraf (psychological warfare) dan jika di masa per@ng, ghazwah dijalankan untuk menyer@ng laluan lojistik tenter@ musuh.

Tentera Ghazi digunakan oleh Kerajaan Islam Seljuk, Khilafah Abbasiyyah, Kerajaan Islam Mamluk, dan juga Khilafah Uthmaniyyah. Antara penulisan mengenai tradisi kempen ghazwah disentuh secara terperinci oleh Ibn Rushd dalam kitab Bidayah al-Mujtahid wa-Nihayah al-Muqtasid.

Illustrasi 3:
Infantri Anatolia Barat – kurun ke 14M
2. Kavalri Ghazi Uthmaniyyah – kurun ke 14M
3. Infantri Uthmaniyyah berbangsa Turkmen – kurun ke 14M

GHAZIYYAH غزية

Dalam mengadaptasi konsep ghazwah bagi ser@ng@n hendap maritim dan serbu@n amfibi mengejut, konsep ghaziyyah غزية diperkenalkan. Ia merujuk kepada merujuk kepada kempen ser@ng@n laut terutama aktiviti per@mp@s@n kapal perdagangan, ser@ng@n laut ke atas bandar-bandar pesisir pantai yang dijalankan oleh angkatan laut Uthmaniyyah yang berpengkalan di Maghreb (kawasan wilayah Uthmaniyyah di Afrika Utara meliputi Algeria, Tunisia, Libya, Maghribi).

Sebagaimana unit Ghazi Uthmaniyyah yang dibayar menggunakan ghanimah hasil serbu@n ke kota-kota musuh di wilayah perbatasan, konsep yang sama digunapakai bagi pelaut-pelaut tenter@ armada laut Uthmaniyyah yang menjalankan aktiviti ghaziyyah.

Illustrasi 4: Anak kapal angkatan laut Uthmaniyyah dari Maghreb dalam operasi ghaziyyah.

Nakhoda, anak kapal berserta panglima laut wilayah jajahan Uthmaniyyah di Maghreb diberi watikah oleh Khalifah untuk melaksanakan ekpedisi ser@ng@n r@mp@s@n kapal musuh, serta ekspedisi ser@ng@n amfibi ke atas lokasi-lokasi penempatan atau kota musuh di pesisiran pantai.

Tenter@ laut Uthmaniyyah ini akan dibayar menerusi ghanimah (r@mp@s@n per@ng) dari ser@ng@n yang dilakukan, terutama ke atas armada laut Rum Baizentin, kerajaan salibi Perancis, England, dan mana-mana kerajaan Eropah Kristian yang bermusuh dengan Khilafah Uthmaniyyah.

Ser@ng@n laut ghaziyyah ke atas laluan perdagangan di laut Mediterreanean, sehinggalah ke ser@ng@n amfibi ke atas pesisir laut di Italy, Perancis, Portugal, Sepanyol, dan kepulauan England (hingga ke Ireland! ) dan r@mp@s@n kapal musuh Khilafah berkembang dari lautan Mediterreanean ke lautan Atlantik sehingga sejauh benua Amerika Selatan!

Paling menarik, aktiviti ser@ng@n ghaziyyah turut diamalkan oleh perajurit Empayar Kesultanan Melayu Brunei, dan perajurit Kesultanan Sulu ke atas kapal-kapal dagang Sepanyol di laut China Selatan dan laut Sulawesi. Rekod sejarah juga membuktikan, Kesultanan Melayu Johor Riau dalam kempen peper@ng@n dengan Belanda menyaksikan kempen ser@ng@n armada Melayu Bugis melakukan ser@ng@n ghaziyyah ke atas kota-kota koloni Belanda dan merampas kapal-kapal dagang Belanda di Selat Melaka.

Ilustrasi 5: Laksamana Armada Uthmaniyyah Allahyarham Khidr Khayruddin Barbarossa yang terkenal melakukan aktiviti ghazniyyah di laut Mediterranean dan sepanjang lautan pesisiran kerajaan Eropah

Keberanian pahlawan laut Islam dari Maghreb hingga ke Nusantara membawa kepada kejayaan mer@mp@s kapal2 dagang kuasa kolonial seperti Britain dan Amerika Syarikat pada kurun ke 19.

Aktiviti ghazniyyah bermula seawal 980M oleh Emiriyyah Crete dan diteruskan Daulah Ummayyah Al-Andalus serta kerajaan Khilafah Abbasiyyah di Maghreb sehingga 1190an. Khilafah Uthmaniyyah pula meneruskan aktiviti ghazniyyah seawal 1390an. Berdasarkan strategi ghazniyyah oleh armada laut Uthmaniyyah, maka Kerajaan England telah meniru taktik ini dan menjenamakan semula kepada nama “privateers / buccaneers” lebih 200 tahun kemudian masa pemerintahan Queen Elizabeth pada 1580an.

Tetapi malangnya, penjajah kolonial Barat mengecop aktiviti ghazniyyah yang dilakukan armada Uthmaniyyah, armada Melayu Bugis, ataupun Sulu sebagai aktiviti mel@nun padahal ghazniyyah adalah patuh Syariah kerana mendapat watikah Khalifah / Sultan. Betapa hipokritnya pula bila orang Eropah meniru taktik ini serta mendapat restu Raja atau Ratu empayar menerusi konsep “privateers” yang dapat “marque letter” mer0mp@k / mel@nun kapal dagang musuh dikatakan operasi per@ng yang sah dari segi perundangan.

Antara panglima-panglima armada ghaziyyah adalah seperti Laksamana Armada Uthmaniyyah Allahyarham Khidr Khayruddin Barbarossa, abangnya Oruc Rais, serta panglima armada Uthmaniyyah di Tunis iaitu Yusuf Rais (John Ward, bekas kapten Royal Navy England yang memeluk Islam dan berpaling tadah kepada Uthmaniyyah – dialah inspirasi kepada watak Captain Jack Sparrow dalam francais filem Pirates of the Caribbean) yang terkenal dan dibenci pelaut Inggeris. serta Yang Dipertuan Muda Kesultanan Johor-Riau, Raja Haji Fisabilillah ibn Daeng Chelak.

Ilustrasi 6: Yang Dipertuan Muda Kesultanan Johor-Riau, Raja Haji Fisabilillah ibn Daeng Chelak, yang bertanggungjawab melancarkan operasi ghaziyyah ke atas koloni Belanda dan kapal2 dagang inggeris / Belanda.

MATLAMAT GHAZWAH & GHAZIYYAH

Objektif r@mp@s@n dagangan turut melibatkan matlamat untuk melumpuhkan ekonomi negara musuh. Contohnya, pedagang-pedagang negara musuh melalui laluan dagangan di darat atau di laut, lalu diser@ng dalam ops ghazwah / ghaziyyah, pastinya akan trauma atau takut akan kerugian keuntungan atau r@mp@s@n pengangkutan (unta / kuda / atau sebuah kapal dagang) dan anggota kafilah / anak kapal ditahan untuk dijadikan hamba atau dipenjara sehingga mendapat duit tebusan dari negara masing-masing.

Ini juga merupakan taktik perang saraf. Rakyat negara musuh yang tinggal di kawasan perbatasan sempadan dan kawasan pesisir pantai akan kecut perut dan meninggalkan kawasan penempatan mereka yang acapkali ada @nc@m@n serbu@n ghazwah atau ghaziyyah. Penduduk musuh kawasan perbatasan akan berhijrah ke ibukota mereka dan menjadi pelarian dalam negara mereka sendiri dan menimbulkan tekanan ekonomi dan sosial kepada pemerintah mereka.

Lebih menakjubkan, konsep “reverse psychology” turut berlaku di mana penduduk musuh kawasan perbatasan yang putus asa dengan ser@ng@n ghazwah lebih rela berpindah masuk rentas sempadan dan menjadi rakyat negara Islam dengan membayar cukai jizyah dan hak-hak mereka dilindungi. Ini menambah hasil pendapatan cukai kepada negara Islam. Begitu juga di lautan, ramai kapten kapal dagang sanggup membayar upah emas dan perak kepada armada laut Uthmaniyyah dari mengelakkan kapal mereka dir@mp@s semasa ops ghaziyyah.

Dalam konteks era peper@ng@n, ghazwah dan ghaziyyah dilakukan ke atas laluan lojistik melibatkan r@mp@s@n bekalan makanan, pengangkutan dan persenj@t@@n musuh, mengganggu kelancaran ekspedisi ketenter@@n musuh dan aktiviti sabot@j di belakang ketumbukan tenter@ musuh (behind enemy line). Malah aktiviti ghazwah dan ghaziyyah acapkali juga menjadi medan untuk mendapatkn maklumat strategik mengenai kekuatan musuh dan tahap kesiapsiagaan (battle-readiness) tenter@ musuh.

Apa yang menarik sekali, taktik ghazwah yang dipanggil sejarawan Barat sebagai “razzia” telah diamalkan secara efektif oleh tentera kolonial Perancis pada 1840an. Taktik razzia atau ser@ng@n serbu@n yang pantas dan kejam ke atas kabilah-kabilah Arab di Algeria dianggap sebagai langkah yang perlu dalam pemikiran ketenter@@n moden. Taktik razzia terus diamalkan terutamanya unit-unit French Foreign Legion yang ditempatkan di Afrika Utara sehingga 1930an.

Ilustrasi 7: French Foreign Legion di Afrika Utara turut mempraktikkan taktik razzia (ghazwah)

GHAZWAH & GHAZIYYAH DI ZAMAN MODEN

Ilustrasi 7: Mvj@hidin Afhan semasa konflik USSr-Afghanistan

Di zaman moden, kempen ghazwah masih digunakan terutamanya kempen Mvj@hiddin Afghanistan ketika konflik USSR-Afghanistan era 1980an dan insurg3nsi mujahidin Chechen ke atas penaklukan Russia di Chechnya pada 1990an. P3juang p3mb3r0nt@k Sunnah FSA, J@bh@h Nvsr@h dan m!liti@ Sunnah di Syria juga kerap menggunakan kempen ghazwah ke atas kawasan-kawasan strategik ekonomi, sumber lojistik  persenj@t@@n melalui ser@ng@n ke atas konvoi bekalan dan kem tenter@ rejim Bashar al Assad dan m1liti@ Syiah tajaan Iran.

Kempen ghazwah ini jika diterap dalam konteks peperangan moden adalah sebahagian taktik ser@ng@n tidak asimetrikal (non-assymetrical warfare) atau dalam bahasa mudah sebahagian taktik ser@ng@n g3ril@ yang bertujuan melibatkan ser@ng@n hendap ke atas sasaran ekonomi atau bekalan ketenter@@n (per@mp@s@n aset militeri) serta turut melibatkan aktiviti risikan dan tinjauan pergerakan musuh (recon intel gathering).

RUJUKAN:

1) Naskah Skripsi: “NILAI-NILAI PENDIDIKAN ISLAM DALAM GHAZWAH RASULULLAH SAW” oleh Nur Wakhid Al Ghufron. Pautan: http://e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id/4379/1/Nur%20Wakhid%20Skripsi%20pdf.pdf

2) Nota Ringkas Mukadimah Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid oleh Ibn Rusyd. Ringkasan oleh Tengku Ibrahim Helmi b. Tengku Mohammad. Pautan:
https://www.academia.edu/29000482/Nota_Ringkas_Mukadimah_Bidayah_al-Mujtahid_wa_Nihayah_al-Muqtasid_oleh_Ibn_Rusyd

3) Artikel “Ottoman Naval Power: The legacy of Barbaros Hayreddin Pasha”. Pautan:
https://www.dailysabah.com/feature/2019/05/10/ottoman-naval-power-the-legacy-of-barbaros-hayreddin-pasha

4) Jurnal “Razzia: A Turning Point in Modern Strategy” Oleh Thomas Rid (2009)


Perhatian sebentar…

Sejak 2012, kami bersungguh menyediakan bacaan digital secara percuma di laman ini dan akan terus mengadakannya selaras dengan misi kami memandaikan anak bangsa.

Namun menyediakan bacaan secara percuma memerlukan perbelanjaan tinggi yang berterusan dan kami sangat mengalu-alukan anda untuk terus menyokong perjuangan kami.

Tidak seperti yang lain, The Patriots tidak dimiliki oleh jutawan mahupun politikus, maka kandungan yang dihasilkan sentiasa bebas dari pengaruh politik dan komersial. Ini mendorong kami untuk terus mencari kebenaran tanpa rasa takut supaya nikmat ilmu dapat dikongsi bersama.

Kini, kami amat memerlukan sokongan anda walaupun kami faham tidak semua orang mampu untuk membayar kandungan. Tetapi dengan sokongan anda, sedikit sebanyak dapat membantu perbelanjaan kami dalam meluaskan lagi bacaan percuma yang bermanfaat untuk tahun 2024 ini dan seterusnya. Meskipun anda mungkin tidak mampu, kami tetap mengalu-alukan anda sebagai pembaca.

Sokong The Patriots dari serendah RM2.00, dan ia hanya mengambil masa seminit sahaja. Jika anda berkemampuan lebih, mohon pertimbangkan untuk menyokong kami dengan jumlah yang disediakan. Terima kasih. Moving forward as one.

Pilih jumlah sumbangan yang ingin diberikan di bawah.

RM2 / RM5 / RM10 / RM50

Terima kasih


Share.

Reza Shah telah berumur 40-series, seorang "self-declared" mecha-anime-gunjin Otaku-tua-kutuk-tak-sedar-diri. Juga peminat sejarah amatur serta sosio-geopolitik global, penulis di zaman mudanya adalah tersohor sebagai "keyboard warrior" dalam membela agama, bangsa & negara di laman mIRC, Internet Mailing List (IML) dan forum-forum, di Internet. Kini dia bersara dari dunia menghempas keyboard, dan lebih suka mengarang "fan-fiction" berbentuk fiksyen sejarah untuk Macross / Robotech. Oh, penulis telah berkhidmat 20 tahun dalam bidang pengajian tinggi dari sebuah Pusat Matrikulasi di Sarawak dan sudah sedekad bertugas di sebuah Universiti GLC di Semenanjung. Banzaiiiii!

Comments are closed.