Author: Noah Fitrie

Seorang graduan lulusan Sarjana Muda jurusan Sejarah dan Ketamadunan UIAM dan sedang menyambung pelajaran dalam peringkat Sarjana dalam bidang yang sama. Sangat meminati bidang sejarah sukan dan kebudayaan di serata dunia.