Author: Nazef Iskandar Abdullah

Seorang pelajar jurusan Syariah & Undang-Undang. Minatnya dalam sejarah, undang-undang, isu semasa dan politik mendorongnya untuk menulis di media sosial.