Author: Mufarwa Farid

Mufarwa Farid, merupakan Peguam, Motivator dan Penulis. Beliau berkhidmat sebagai Peguambela dan Peguamcara di Hanif Hassan & Co. Seremban.