Author: Hamdi Hanapi

Seorang penyelidik dan penulis bebas yang mengkagumi kehalusan fikir orang-orang Melayu.