Author: Ezrin Anuar

Ezrin kini sedang melanjutkan pelajaran di peringkat pascasiswazah. Mempunyai minat yang mendalam terhadap bidang sains, terutamanya kesihatan dan biologi.