Satu fakta yang harus difahami adalah bahawa perhambaan bukanlah satu sistem yang diperkenalkan oleh Islam. Ia merupakan budaya yang telah wujud sejak zaman pra-sejarah dan merupakan kesan sampingan dari peper*ngan dan konflik antara puak dan suku, yang kemudian berkembang menjadi satu fenomena antarabangsa.

Di antara perbuatan ‘maksiat’ yang dilakukan oleh Islam demi untuk menyucikan masyarakat manusia, perhambaan adalah salah satu darinya.

Islam tiba pada zaman yang di mana sistem perhambaan sudah wujud sebagai satu budaya normal di setiap pelusuk dunia. Pada waktu itu, perhambaan dipraktikkan dengan cara yang berbeza; seseorang diperhambakan melalui penculikan, tawanan per*ng, dan hutang.

Islam menghapuskan semua kaedah itu dengan mengecualikan satu sahaja iaitu kaedah perhambaan melalui tawanan per*ng.

Dengan ciri-ciri khusus dalam memperkenalkan undang-undang pemerintahan, Islam tidaklah secara tiba-tiba menghapuskan perhambaan tetapi mencegahnya secara berperingkat atas dasar menjaga kestabilan sosial.

Fenomena perhambaan wujud di setiap komuniti di seluruh dunia dan hamba dianggap sumber penting dalam kehidupan sosial dan ekonomi pada zaman dahulu.

Perhambaan (secara umum) dan hamba tawanan per*ng diterima secara sah di seluruh dunia. Islam membataskan sumber perhambaan dengan hasrat untuk menghapuskannya; Islam melarang memperhambakan sesiapa saja kecuali yang ditangkap dalam pertemp*ran ketika umat Islam berper*ng dan mempertahankan diri daripada musuh yang zalim.

Larangan ini turut melibatkan keturunan dari hamba yang telah ditawan sebelumnya. Islam membenarkan perhambaan terhadap mereka yang memer*ngi umat Islam di negara bukan Islam termasuk wanita dan kanak-kanak.

Namun, hanya pemerintah Muslim yang berhak memutuskan hal ini sesuai dengan apa yang dilihatnya sebagai kepentingan terbaik buat umat Islam mengikut peredaran zaman.

Sudah tentu Islam melarang memperhambakan orang yang tidak memer*ngi umat Islam. Memperhambakan seorang pejuang dianggap kejam sedikit saja daripada membun*hnya.

Islam melarang membun*h wanita yang menjadi tawanan per*ng dan menggantikannya dengan perhambaan. Walaupun begitu, Islam menetapkan etika tertentu untuk memperlakukan para hamba dengan layanan yang baik.

Etika ini mendesak umat Islam untuk memperlakukan mereka dengan baik dan tidak mencederakan mereka dan melarang sebarang pencabulan terhadap hak asasi mereka.

Kerana hasrat utama untuk membebaskan semua orang, Islam memperluaskan konsep untuk memerdekakan hamba dengan mensucikan golongan hamba dari dosa. Ini termasuk zihar (di mana seorang suami menganggap isterinya tidak sah baginya seperti ibunya), pembun*han tanpa niat, melanggar sumpah, dan seumpamanya.

Benar, pada awalnya, Islam mendesak penganutnya untuk membebaskan hamba dan kemudian membataskan sumber perhambaan untuk membantu penghapusannya.

Islam memerintahkan umat Islam untuk memperlakukan hamba dengan baik sehingga mereka memperoleh kemerdekaan. Ini dinyatakan dalam beberapa teks syari’ah di mana hamba-hamba digambarkan sebagai saudara kepada tuannya memandangkan mereka berkongsi persaudaraan kemanusiaan yang mengharuskan mereka berbelas kasihan terhadap mereka dan menghormati martabat mereka.

Belas ihsan terhadap hamba diperluaskan dan pembebasan mereka ditetapkan sebagai penebusan atas kesalahan pemilik, samada kerana memukul atau menyalahgunakan mereka.

Hasil dari layanan baik dan belas kasihan yang besar terhadap golongan hamba, kebanyakan dari hamba kebiasaannya akan memeluk Islam secara beramai-ramai dengan sukarela.

Pendirian Islam Terhadap Perhambaan

Islam mementingkan dan mengamalkan pandangan yang mulia terhadap institusi perhambaan; ia membataskan sumbernya, bahkan meningkatkan kaedah dan cara untuk mencapai kebebasan mereka, dan mendorong umat Islam untuk memperlakukan mereka dengan baik hingga kemerdekaan mereka.

Bahkan para hamba dijual dipasar-pasar oleh pedagang hamba pada abad-abad kemudian setelah penemuan benua baru.Ini berbeza dengan apa yang berlaku di seluruh dunia pada masa itu dimana perhambaan dalam konteks budaya lain seperti di Eropah, seorang hamba akan dilayan seperti binatang dan tidak memperoleh pendapatan sendiri.

Per*ng dan menjadikan tahanan per*ng sebagai hamba adalah satu perkara yang sangat biasa berlaku sebelum kedatangan Islam. Peper*ngan turut tercetus secara berterusan pada zaman Rasulullah SAW dan tawanan per*ng harus diadakan sebagai sebahagian daripada perjanjian damai; ia bagi mencegah pihak tertentu dari mengambil kesempatan yang mampu menimbulkan kerusuhan dan melancarkan per*ng.

Sekarang, persoalannya di sini adalah: Apakah yang telah dilakukan oleh Islam merujuk kepada sistem perhambaan yang keji?

Jika hendak dibahaskan, sampai ke sudah pun takkan habis, tetapi di sini, cukuplah dengan mengatakan bahawa Nabi Muhammad SAW mengubah budaya yang tidak bertamadun ini menjadi sebuah sistem yang teratur dan berusaha mencapai matlamat sehinggalah sistem itu akhirnya dapat dihapuskan.

Di dalam dunia pada zaman dahulu di mana seorang hamba diperlakukan tidak lebih dari sekadar aset komoditi, seperti lembu dan binatang peliharaan lain, Nabi mewujudkan undang-undang untuk memastikan agar golongan hamba pada mulanya, diambil sebagai seorang manusia yang mempunyai perasaan, emosi dan segala sifat manusiawi yang mempunyai keinginan lain yang perlu dijaga.

Bahkan pada zaman-zaman tertentu, para hamba dalam sebuah kerajaan Islam dibenarkan menduduki jawatan tertinggi dalam pentadbiran, bahkan berpeluang mendaki hirearki pemerintahan diraja seperti Empayar Uthmaniyyah misalnya.

Surah al-Balad (bab 90) adalah salah satu surah Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi ketika mula diamanahkan untuk tugas-tugas kenabian. Ayat 10 hingga 14 bab ini dengan jelas menyatakan bahawa masyarakat tidak boleh mencapai kemajuan kecuali para hamba dibebaskan.

Jika seseorang mempersoalkan bahawa jika Islam telah menurunkan perintah ini sejak awal lagi, mengapa Nabi tidak membebaskan semua hamba dengan segera? Soalan ini mesti dijawab dengan soalan.

Sebilangan besar mereka yang dijadikan hamba adalah tawanan per*ng dan jumlahnya amatlah ramai. Sebagai tawanan per*ng, sangat penting untuk dikaji latar belakang mereka; mengapa mereka turut serta terlibat dalam per*ng; adakah mereka masih mempunyai keinginan untuk mengangkat senjata dan menimbulkan kerusuhan dan apakah mereka telah melakukan perkara yang kita sebut hari ini pada zaman moden – jenayah terhadap kemanusiaan.

Dalam masyarakat yang secara harfiahnya mendukung pepatah, “Segalanya adil baik dalam berkasih sayang mahupun berper*ng”, para tawanan per*ng mungkin telah mempraktikkan tanggapan tersebut secara tidak berperikemanusiaan dengan membun*h kanak-kanak dan memperk*sa wanita.

Adakah kita yakin ia satu langkah yang wajar untuk membebaskan mereka kembali kepada masyarakat? Adakah masyarakat akan terus hidup aman dengan golongan seperti itu yang bebas mengintai di jalanan? Sudah tentu tidak. Sistem penjara zaman moden cenderung untuk tidak membebaskan penjenayah yang dihukum kecuali dinyatakan secara jelas bahawa mereka tidak menimbulkan ancaman terhadap keselamatan dan keselamatan orang awam.

Ini adalah pendekatan yang sangat wajar.  Dan itu juga adalah pendekatan yang sama yang diterapkan oleh Islam pada 14 abad yang lalu.

Selagi seorang hamba itu berada di bawah jagaan umat Islam, mereka wajib diberikan hak jaminan keselamatan dan yang paling penting sekali, peluang untuk membentuk peribadi diri mereka sendiri.

Hamba menikmati suasana yang kekeluargaan yang sederhana dengan tinggal bersama-sama keluarga Muslim, mengembangkan peribadi sivik dan bila tiba waktu yang sesuai, mereka akan dimerdekakan untuk berintegrasi dengan masyarakat umum.

Semasa mereka hidup sebagai hamba, mereka diperlakukan oleh keluarga Muslim sesuai dengan perintah al-Quran dari Surah al-Nisa (ayat 37) di mana orang-orang beriman diperintahkan untuk bersikap baik kepada mereka yang diperhambakan dalam keadaan yang tidak dapat dielakkan;  dikumpulkan sebagai satu arahan kewajiban iaitu bersikap baik dan sayang dengan ibu bapa, saudara dan hamba.

Ayat 222 dari Surah al-Baqarah mendorong perkahwinan orang Islam yang bebas (atau tuan) dan hamba-hamba mereka. Bukan hanya masyarakat awam Islam yang didorong untuk menunjukkan rasa hormat kepada hamba melalui menikahi mereka secara sah dan mengislamkan mereka, Nabi sendiri diperintahkan oleh Allah untuk tidak berkahwin melebihi had yang telah dinikahi, melainkan demi keselamatan dan keselamatan seorang hamba wanita. (Surah al Ahzab, Bab.33: Ayat 53)

Semua ini merupakan peningkatan kemajuan Islam secara bertahap ke arah matlamat yang akhirnya menghapuskan perhambaan. Oleh kerana kita sedang menangani tuduhan masyarakat moden terhadap Islam, kita ingin mengingatkan semua orang mengenai proses yang disebut “menyingkir”.

Pendekatan ini digunakan dalam bidang perubatan, sosial dan ekonomi di mana jika terdapat kebergantungan terhadap elemen tertentu yang hari ini mungkin sesuai tetapi tidak untuk esok hari, dan tubuh atau masyarakat harus dibebaskan dari kebergantungan itu.

Oleh itu, Islam secara beransur-ansur menggerakkan masyarakat yang sangat bergantung kepada sistem perhambaan ke arah yang bebas sepenuhnya dari segala bentuk perhambaan, walaupun secara beransur-ansur demi kepentingan maslahat ummah.

Ketika di bawah perintah Allah SWT, dimana Rasulullah SAW diperintah menghapuskan semua bentuk perhambaan. Perincian bagaimana proses penyingkiran itu hanya berlangsung agak lama dan memakan masa. Namun, adalah tidak adil untuk menuduh Islam mempromosikan perhambaan sedangkan ia adalah jelas satu usaha untuk menghapuskannya dengan kaedah yang sangat wajar, rasional dan praktikal.

Sistem perhambaan hanya berakhir di seluruh dunia setelah satu perjanjian antarabangsa meluluskan penghapusan sistem perhambaan yang ditandatangani di Berlin pada tahun 1860. Ini telah menjadi sistem yang menetapkan larangan terhadap sesiapa sahaja yang memperhambakan orang lain.

Ini bermakna jika pada zaman sekarang kita hendak memperhambakan seseorang, ia secara tidak langsung telah menjadi satu perbuatan jenayah.

Kerana itulah sebelum kita persoalkan mengapa para Sultan boleh memiliki hamba-hamba yang ramai dulu walaupun hasratnya adalah mahu membebaskan mereka, seeloknya kita fahami takrif hamba mengikut pandangan Islam dahulu.

Islam pada zaman dulu tak boleh sewenang-wenangnya bertindak secara pukul rata, menghapuskan sistem perhambaan secara tiba-tiba berpotensi mengakibatkan peper*ngan. Contoh paling dekat adalah Per*ng Saudara di Amerika.

Ketetapan

Berdasarkan perkara di atas, perhambaan tidak dibenarkan dalam syari’at namun dibenarkan para ulamak atas dasar kestabilan sosial mengikut zaman tertentu. Berdasarkan perjanjian yang disebutkan di atas, semua manusia dianggap bebas dan tidak boleh dibeli atau dijual.

Umat ​​Islam turut sama menandatangani perjanjian antarabangsa untuk mengakhiri perhambaan yang sesuai dengan keinginan Islam untuk mengehadkan sumbernya dan memperluaskan cara menuju kemerdekaan. Oleh itu, semua orang bebas dan merdeka kerana Allah Yang Maha Kuasa menciptakan mereka.

Selamat menyambut ulangtahun Hari Kemerdekaan Ke-63 Malaysia.

RUJUKAN :

  • Why didn’t Islam abolish slavery immediately? : https://www.dar-alifta.org/Foreign/ViewFatwa.aspx?ID=6830
  • Jonathan A.C. Brown. (2019). Slavery & Islam. Oneworld Academic.
  • Book Club: Slavery & Islam aims to understand the history of enslavement in Islamic traditions and Muslim societies: https://english.alaraby.co.uk/english/society/2019/10/16/slavery-and-islam

Perhatian sebentar…

Sejak 2012, kami bersungguh menyediakan bacaan digital secara percuma di laman ini dan akan terus mengadakannya selaras dengan misi kami memandaikan anak bangsa.

Namun menyediakan bacaan secara percuma memerlukan perbelanjaan tinggi yang berterusan dan kami sangat mengalu-alukan anda untuk terus menyokong perjuangan kami.

Tidak seperti yang lain, The Patriots tidak dimiliki oleh jutawan mahupun politikus, maka kandungan yang dihasilkan sentiasa bebas dari pengaruh politik dan komersial. Ini mendorong kami untuk terus mencari kebenaran tanpa rasa takut supaya nikmat ilmu dapat dikongsi bersama.

Kini, kami amat memerlukan sokongan anda walaupun kami faham tidak semua orang mampu untuk membayar kandungan. Tetapi dengan sokongan anda, sedikit sebanyak dapat membantu perbelanjaan kami dalam meluaskan lagi bacaan percuma yang bermanfaat untuk tahun 2024 ini dan seterusnya. Meskipun anda mungkin tidak mampu, kami tetap mengalu-alukan anda sebagai pembaca.

Sokong The Patriots dari serendah RM2.00, dan ia hanya mengambil masa seminit sahaja. Jika anda berkemampuan lebih, mohon pertimbangkan untuk menyokong kami dengan jumlah yang disediakan. Terima kasih. Moving forward as one.

Pilih jumlah sumbangan yang ingin diberikan di bawah.

RM2 / RM5 / RM10 / RM50

Terima kasih


Share.

•MALAY• •MUSLIM• •TERENGGANU• •NATIONALIST• •CONSERVATIVE•

Comments are closed.